Det ska sägas direkt: Priset kommer att bli det viktiga försäljningsvapnet för Huawei U120 när den börjar säljas. Huawei är åtminstone inte ännu något starkt varumärke i Sverige.